Lietuvoje vykdant elektros energijos rinkos liberalizavimą, beveik 100 tūkstančių gyventojų iki gruodžio 10 d. turi pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Priešingu atveju jiems bus pradėta teikti garantinio energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, o tai gali reikšti ir papildomas išlaidas.

Į pirmąjį elektros energijos rinkos liberalizacijos etapą patenka gyventojai, sunaudojantys daugiau nei 5000 kWh per metus, t.y. daugiau nei 417 kWh per mėnesį.

Jie jūs patenkate į pirmąjį elektros rinkos liberalizacijos etapą, iki šių metų gruodžio 10 d. turite pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, kuris pradės tiekti elektros energiją nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d.

Nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. visuomeninis tiekimas visiems I etapo dalyviams bus nutrauktas.

Jei iki gruodžio 10 d. nepasirinksite nepriklausomo elektros energijos tiekėjo:

  • Jums bus pradėtas brangesnis garantinis tiekimas, kuris skaičiuojamas „Nord Pool“ SPOT biržos kaina + 25 % antkainis.
  • Garantinis tiekimas būtų užtikrinamas pusei metų. Po šio, pusės metų laikotarpio, AB „Energijos skirstymo operatorius“ turės teisę garantinį tiekimą nutraukti.
  • Garantinio tiekimo metu taip pat galėtumėte pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Elektros energijos kainą sudaro:

Valstybės reguliuojama kaina susideda iš kelių komponentų:

  • Elektros skirstymo ir perdavimo tinklais paslaugos kainos;
  • VIAP viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
  • Kitų ESO kaštų kainos.

Biržos kainos pokyčius galite stebėti patys www.nordpoolgroup.com Market data skiltyje.

Biržos kainos, Eur/MWh.

Nord Pool svetainėje galite stebėti kitos dienos kainos pokytį bei vertinti praėjusių laikotarpių (dienos, mėnesio, metų) vidutinę biržos kainą.

Rinkdamiesi kintamos kainos pasiūlymą, ilguoju laikotarpiu galite sutaupyti 10 – 15 % elektros kainos.

  • Pirkdami biržos kaina, visuomet būsite tikri, jog jūsų mokama kaina atspindi realią rinkos situaciją.
  • Turėdami automatinį skaitiklį, galėsite lanksčiai planuoti elektros energijos vartojimą, priklausomai nuo kainos padidėjimo ar sumažėjimo.
  • Fizinių vartotojų įpročiai, naudoti elektros energiją vakarais ir savaitgaliais, kai biržoje elektros energija yra santykinai pigi, leidžia sutaupyti.
  • Ilguoju laikotarpiu, dėl svyravimų rinkoje, kintama biržos kaina dažniausiai yra palankesnė už fiksuotą kainą.