DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Jei turite daugiau klausimų apie elektros ir gamtinių dujų tiekimą,
susisiekite nurodytais kontaktais – tel. nr. +370 669 88111 arba el. paštu info@inregnum.lt

Kaip galėčiau pakeisti energijos tiekėją?

 1. Norėdami pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, reikėtų su juo susisiekti ir gauti pasiūlymą dėl energijos tiekimo. Inregnum atveju, tai galima atlikti užpildžius formą, klientų aptarnavimo telefonu +370 669 88111 arba bendruoju el. paštu info@inregnum.lt;
 2. Jei pasiūlymas tenkina, nepriklausomo energijos tiekėjo pakeitimas gali užtrukti apie 5 minutes, nes sutarčiai pasirašyti užtenka vieno skenuoto kliento parašo.
 3. Elektros rodmenų perdavimo sistema nesikeičia – rodmenis ir toliau perduosite „ESO“, gamtinių dujų – nepriklausomam tiekėjui.
 4. Pasibaigus mėnesiui, gausite 2 sąskaitas už elektros energiją: vieną – už elektros energijos tiekimą (iš nepriklausomo tiekėjo), antrą – už elektros energijos persiuntimo paslaugas (iš operatoriaus, prie kurio tinklo yra prijungti Jūsų elektros įrenginiai). Gamtinių dujų sąskaita viena – iš nepriklausomo energijos tiekėjo.
 5. Tiekėjo keitimas klientui nieko nekainuoja, jei sutartyje nenurodyta kitaip.

Reikėtų nepamiršti, kad minimalus „ESO“ informavimo apie planuojamus tiekėjo pasikeitimus laikotarpis yra 3 savaitės. Jei norėtumėte, kad energijos tiekimas prasidėtų, pavyzdžiui, nuo sausio 1 d., tiekėjas privalo „ESO“ apie tai informuoti ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d.

Kas sudaro elektros energijos kainą?

Elektros energijos kainą sudaro šios dalys:

 1. Elektros energijos tiekimo kaina;
 2. Skirstymo paslaugos kaina;
 3. VIAP – Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos;
 4. Elektros energijos akcizas.

Kas sudaro gamtinių dujų kainą?

Gamtinių dujų kainą sudaro šios dalys:

 1. Gamtinių dujų tiekimo kaina;
 2. Perdavimo paslaugų kaina (gamtinių dujų perdavimo kaina, ilgalaikių perdavimo pajėgumų kaina, vartojimo pajėgumų kaina);
 3. SGD terminalo dedamosios kaina;
 4. Skirstymo paslaugos kaina;
 5. Gamtinių dujų akcizas.

Kur galėčiau rasti daugiau informacijos susijusios su energetikos sektoriumi?

Energijos vartotojams yra sudarytas bendrasis klausimų – atsakymų sąrašas, kuris yra pateikiamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) internetiniame tinklalapyje.

Kaip galėčiau gauti naujausią informaciją apie taikomus planus, mokėjimus už energiją bei kitą informaciją?

Informaciją apie taikomus tarifus, mokėjimus bei kitą aktualią informaciją galite gauti:

 • Internetiniame tinklalapyje www.inregnum.lt ir (ar);
 • Užpildę užklausos formą ir (ar);
 • Klientų aptarnavimo telefonu +370 669 88111 ir (ar);
 • Bendruoju el. paštu info@inregnum.lt.

Sutarties pasirašymas, pratęsimas ir nutraukimas

Po sutarties pasirašymo, tiekėjas įsipareigoja tiekti elektros energiją, o vartotojas ją pirkti produkto gyvavimo laikotarpiu už Individualiosiose sąlygose nurodytą kainą.

Tiekėjas gali pateikti pirkėjui pasiūlymą pratęsti sutartį naujam pardavimo laikotarpiui Sutartyje nustatyta tvarka ir kaina. Jei per nurodytą pasiūlymo galiojimo laikotarpį šalys tokio Susitarimo nesudarė, pasiūlymas netenka galios ir sutartis pasibaigia joje nustatyta tvarka.

Neterminuota sutartis gali būti nutraukiama vienai iš šalių raštu pranešus apie tai kitai šaliai Sutartyje nustatytais pagrindais.

Be Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį nepasibaigus pardavimo laikotarpiui vienašališkai Sutartyje nurodytu terminu, jei pirkėjas iš esmės pažeidžia Sutartyje numatytais pagrindais. Tuo atveju, jei sutartis nutraukiama nepasibaigus pardavimo laikotarpiui dėl pirkėjo kaltės, pirkėjas privalo sumokėti sutarties nutraukimo mokestį.

Standartines paslaugų teikimo sąlygos

Standartines paslaugų teikimo (sutarčių) sąlygas taip, kaip tai numato atitinkami aprašo punktai:
Gamtinių dujų tiekimas vykdomas pagal LT gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo taisykles, kurios nustato gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo tvarką ir sąlygas.

Kreipimosi nagrinėjimo tvarka

Klientų kreipimosi – pranešimo, prašymo ar skundo, nagrinėjimo tvarka:

 1. Kreipimasis pateikiamas užpildžius formą ir (ar) klientų aptarnavimo telefonu +370 669 88111, bendruoju el. paštu info@inregnum.lt arba paštu adresu Gedimino g. 48, LT-44239, Kaunas;
 2. Kreipimasis pateikiamas tik lietuvių ir (ar) anglų kalbomis;
 3. Kreipimesi privaloma nurodyti: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą ir pateikti įgaliojimą, jei kreipiasi ne įmonės direktorius, kreipimosi pateikimo data, el. pašto adresas, kuriuo turėtų būti pateiktas atsakymas ir kontaktinė informacija bei pagrindinė kreipimosi priežastis ir (ar) esmė.
 4. Atsakymai pateikiami ne vėliau kaip per 30 k. d. lietuvių ir (ar) anglų kalbomis, priklausomai nuo kreipimosi, nuo kreipimosi gavimo dienos.  Tiekėjas gali susisiekti su pareiškėju ir paprašyti papildomos informacijos.

Kur reikėtų kreiptis, esant ginčui su tiekėju?

Nepavykus ginčo išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Informacija apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones

Informacija apie poveikį aplinkai, kurį sukelia elektros energijos gamyba

Daugiau informacijos apie apie poveikį aplinkai, susidariusį dėl elektros energijos gamybos, galite rasti:

 1. Aplinkos apsaugos agentūra
 2. Europos aplinkos agentūra

Naudingos nuorodos

Elektros energijos rinkos dalyviams svarbią rinkos informaciją, susijusią su elektros tiekimo veikla, skelbiama Nord Pool biržos internetiniame tinklalapyje.

Gamtinių dujų rinkos dalyviams svarbią rinkos informaciją, susijusią su gamtinių dujų tiekimo veikla, skelbiama GasPool internetiniame tinklalapyje.