DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Jei turite daugiau klausimų apie elektros ir gamtinių dujų tiekimą,
susisiekite nurodytais kontaktais – tel. nr. +370 669 88111 arba el. paštu info@inregnum.lt

Kaip veikia elektros energijos rinka?

Elektros energijos rinkos dalyviais – asmenys, kurie verčiasi didmenine elektros energijos prekyba. Paprastai, elektros energija vartotojams dalijama į tiekimą ir skirstymą: tiekimas prilyginamas prekės įsigijimui, ją galima įsigyti iš nepriklausomo energijos tiekėjo (pvz., UAB „Inregnum“), o skirstymas priklauso nuo AB „ESO“ – elektros energijos atvedimui į vartotojo įrenginius.

Kas yra elektros energijos tiekėjas?

Elektros energijos tiekėjas – tai elektros rinkos subjektas, kuris parduoda elektros energiją vartotojams. Tiekėjai turi teisę prekiauti elektros energija elektros biržoje bei pagal dvišales sutartis su gamintojais, tiekėjais bei vartotojais, gali būti nepriklausomi elektros energijos tiekėjai (pvz., UAB „Inregnum“), visuomeniniai tiekėjai (pvz., AB „ESO“) ir garantiniai tiekėjai (pvz., AB „ESO“). Visuomeninio ir garantinio tiekėjo paslaugų kainos yra reguliuojamos valstybės.

Nepriklausomas energijos tiekėjas – tai yra elektros tiekimo licenciją turintys ir tarpusavyje konkuruojantys juridiniai asmenys, siūlantys vartotojams paslaugas ir kainą pagal individualius vartotojo poreikius.Vartotojas privalo pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, tačiau iki to jam bus tiekiamas garantinis tiekimas iš „ESO“. Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas paprastai gali pasiūlyti mažesnę nei garantinio tiekimo kainą, todėl vartotojas gali sumažinti dalį elektros energijos išlaidų ir užsitikrinti geriausias tiekimo bei aptarnavimo sąlygas.

Ar AB „ESO“ gali tiekti elektros energiją?

Po energetikos rinkos pokyčių AB „ESO“ nebegali tiekti elektros energijostodėl pradėtas taikyti garantinis elektros tiekimas. „ESO“ tapo tarpininku, tačiau už šią paslaugą paprastai taikomas didesnis mokestis. Garantinis tiekimas nutraukiamas tuomet, kai pasirenkamas nepriklausomas energijos tiekėjas.

Tiekimo kaina kiekvienais metais yra patvirtinama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu. Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25, t. y. Garantinio tiekimo kaina = Biržos kaina × 1,25 (šaltinis: Elektros energetikos įstatymo 44 str.). Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. prognozuojamas garantinio tiekimo kainos augimas.

Kuo naudingi energetikos rinkos pakeitimai?

Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai Lietuvoje savo veiklą pradėjo 2010 m., kuomet didžiausiems elektros energijos vartotojams (Lietuvos įmonėms) buvo suteikta galimybė rinktis ir teisė derėtis dėl tiekiamos elektros energijos kainos. Tokia konkurencija tarp nepriklausomų tiekėjų sudaro sąlygas elektros energijos vartotojams gauti pasiūlymą už mažiausią kainą ir aukščiausią aptarnavimo kokybę.

Kas užtikrina elektros energijos kokybę, perdavimą ir skirstymą?

Už elektros energijos kokybę ir jos pristatymą vartotojams yra atsakingi perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai. Elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ („ESO“) elektros energiją persiunčia vartotojams skirstymo tinklais, užtikrina naujų vartotojų prijungimą prie skirstomojo tinklo, eksploatuoja skirstomuosius tinklus, juos prižiūri, valdo, saugo ir plėtoja.

Jei sutriktų elektros energijos tiekimas, kreiptis reikėtų į „ESO“:
Gedimų registravimo telefono numeriu 1852.
Esant kitiems klausimams – klientų aptarnavimo telefono numeriu 1802.

Iš kur įsigyjama elektros energija?

Elektros energija įsigyjama iš AS „Nord Pool“ biržos – tai Šiaurės ir Baltijos šalių (Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Lietuvos ir Estijos) energetinių kompanijų įsteigta bendra elektros birža – viena seniausių Europoje.

AS „Nord Pool” biržos funkcijos:

 • organizuoja didmeninę prekybą elektros energija biržoje;
 • užtikrina prekybos elektros energija vietos (biržos) techninį aptarnavimą ir palaikymą;
 • skelbia informaciją apie didmeninę prekybą elektros energija elektros biržoje ir kitas elektros biržos veiklos sąlygas;
 • užtikrina vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas visiems elektros biržos dalyviams;
 • informuoja ir konsultuoja elektros biržos dalyvius ir kitus rinkos dalyvius elektros biržos organizavimo ir veiklos klausimais.
Kaip pasirinkti/pakeisti nepriklausomą elektros energijos tiekėją?
 1. Norėdami pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, pirmiausiai reikėtų su juo susisiekti ir gauti pasiūlymą dėl energijos tiekimo.
 2. Jei pasiūlymas tenkina, nepriklausomo energijos tiekėjo pasirinkimas/pakeitimas užtrunka vos 5 minutes, nes sutarčiai pasirašyti užtenka vieno skanuoto kliento parašo. Kitaip nei kitos įmonės, likusį darbą už klientą atlieka „Inregnum“.
 3. Elektros rodmenų perdavimo sistema nesikeičia – rodmenis ir toliau perduosite „ESO“.
 4. Pasibaigus mėnesiui, gausite 2 sąskaitas: vieną – už elektros energijos tiekimą (iš nepriklausomo tiekėjo), antrą – už elektros energijos persiuntimo paslaugas (iš operatoriaus, prie kurio tinklo yra prijungti Jūsų elektros įrenginiai).
 5. Tiekėjo keitimas klientui nieko nekainuoja, jei sutartyje nenurodyta kitaip.
Kas sudaro elektros tiekimo kainą?

Kainą sudaro elektros energijos kaina, skirstymo ir perdavimo operatorių paslaugos, balansavimo paslaugos ir administracinės išlaidos.

Kaip atsiskaitoma už elektros energiją?

Atsiskaitymas už elektros tiekimą vyksta pagal sutartyje numatytas mokėjimo sąlygas ir išrašytą sąskaitą.

Sąskaita išrašoma pagal elektros tiekimo operatoriaus pateiktus suvartojimo duomenis iš išmaniųjų arba paprastųjų skaitiklių.

Kaip veikia atvira gamtinių dujų rinka?

Pardavėjas Lietuvos atviroje gamtinių dujų rinkoje yra registruotas gamtinių dujų pardavėjas, o pirkėjas yra galutinis vartotojas. Atsižvelgiant į tai, kad gamtinės dujos šiuo metu nėra išgaunamos nei Lietuvoje, nei kitose Baltijos šalyse, visi dujų pardavėjai Lietuvoje dujas importuoja per nutiestus vamzdynus arba perka suskystintas dujas, kurios yra atgabenamos laivais.

Rinkos infrastruktūrą užtikrina AB „Energijos skirstymo operatorius” („ESO”), atliekantis gamtinių dujų transportavimą per aukšto arba vidutinio slėgio vamzdžius.

Kaip pasirinkti/pakeisti gamtinių dujų tiekėją?
 1. Norėdami pasirinkti gamtinių dujų tiekėją, pirmiausiai reikėtų su juo susisiekti ir gauti pasiūlymą dėl energijos tiekimo.
 2. Jei pasiūlymas tenkina, gamtinių dujų tiekėjo pasirinkimas/pakeitimas užtrunka vos 5 minutes, nes sutarčiai pasirašyti užtenka vieno skenuoto kliento parašo.
 3. Sudarius sutartį su nauju tiekėju, vartotojas turi informuoti buvusį tiekėją apie sutarties nutraukimą ir pranešti paskutinio mėnesio gamtinių dujų suvartojimo rodmenis.
 4. Pasibaigus mėnesiui, gausite vieną sąskaitą (iš operatoriaus, prie kurio tinklo yra prijungti Jūsų elektros įrenginiai).
 5. Tiekėjo keitimas klientui nieko nekainuoja, jei sutartyje nenurodyta kitaip.
Kas sudaro gamtinių dujų tiekimo kainą?

Tiekimo kainą sudaro gamtinių dujų kaina, skirstymo ir perdavimo operatorių paslaugos bei administracinės išlaidos.

Kaip atsiskaitoma už gamtines dujas?

Atsiskaitymas už gamtines dujas vyksta pagal sutartyje numatytas mokėjimo sąlygas ir pagal išrašytą sąskaitą.
Sąskaita išrašoma pagal gamtinių dujų skirstymo operatoriaus pateiktus suvartojimo rodmenis.

Kodėl verta rinktis nepriklausomą energijos tiekėją – „Inregnum“?

UAB „Inregnum“ yra nepriklausomas energijos tiekėjas, kuris siūlo mažesnę elektros energijos ir gamtinių dujų kainą už garantinį tiekimą ir kitus nepriklausomus energijos tiekėjus.

Pasirinkę „Inregnum“ būsite tikri, kad nepermokėsite už perkamas paslaugas ir energiją. Greičiausias būdas sužinoti daugiau – kreiptis tiesiai į „Inregnum“ tel. nr. +370669 88111 arba pateikti užklausą el. paštu info@inregnum.lt.

Kokios yra UAB „Inregnum“ ir AB „ESO“ atsakomybės?

Į UAB „Inregnum“ kreipkitės šiais atvejais:

 • Norite gauti informacijos apie sutarties sąlygas;
 • Turite klausimų dėl pateiktos sąskaitos;
 • Prie sutarties norite pridėti (arba panaikinti) objektą;
 • Norite gauti informacijos apie gamtinių dujų kainas, kokybę ar energijos efektyvumo ir taupymo sprendimus;
 • Bet kuriais kitais su gamtinių dujų tiekimu susijusiais klausimais arba jei tiesiog norite sužinoti daugiau apie gamtinių dujų rinką.

Tel. nr. +370 669 88111, El. paštas info@inregnum.lt

 

Į AB „ESO“ kreipkitės šiais atvejais:

 • Avariniais atvejais;
 • Techniniais klausimais dėl skirstymo sistemos (prisijungimas prie sistemos, skaitiklio keitimas, gedimas ar pan.);
 • Norint pateikti prašymą sustabdyti gamtinių dujų tiekimą;
 • Norint gauti informacijos dujų tiekimo sutrikimo atveju ir norint sužinoti, kada tiekimas bus atstatytas;
 • Kitais su skirstymo sistema ir matavimo priemonėmis susijusiais klausimais.

Gedimų registravimo tel. nr. 1852
Klientų aptarnavimo tel. nr. 1802

 

Naudingos nuorodos

Europos Komisijos parengtas energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų ir atsakymų sąrašas

Europos Komisijos parengtas energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų ir atsakymų sąrašą galite rasti pasirinkę šią nuorodą: https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/energijos-vartotoju-bendrosios-informacijos-klausimu-%E2%80%93-atsakymu-sarasas.aspx;

Informacija apie poveikį aplinkai, kurį sukelia elektros energijos gamyba

Daugiau informacijos apie poveikį aplinkai, galite rasti Aplinko apsaugos agentūros viešai skelbiamose ataskaitose apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitose paspaudę nuorodą: http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=5c8c1038-d997-47a7-bc77-58b993e282c1

Informacija apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones

Daugiau informacijos apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones:

Daugiau informacijos apie asociacijas, konferencijas ar kitas su energija susijusias institucijas galite rasti paspaudę nuorodą į LR energetikos ministeriją: http://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/asociacijos-konfederacijos-kitos-institucijos.