Inregnum

Inregnum – tarptautinei įmonių grupei priklausantis nepriklausomas energijos tiekėjas, kuris siūlo elektros, gamtinių dujų  ir žalios energijos tiekimą iš tarptautinės biržos Nord Pool ir didžiausio pasaulyje gamtinių dujų tiekėjo – Gazprom bei įvairius energetinio efektyvumo sprendimus.

Lietuvoje veikla vykdoma pagal elektros energijos tiekimo licenciją Nr. L1-123 (NET) ir gamtinių dujų tiekimo licenciją Nr. L2-60 (GDT), bendradarbiaujama su Litgrid, Elektros skirstymo operatorius (ESO) ir Amber Grid dėl perdavimo ir skirstymo paslaugų suteikimo, veikla Lietuvoje įstatymų tvarka yra reguliuojama ir prižiūrima Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos.

Inregnum turi ilgalaikes tiekimo sutartis ir yra nepriklausoma nuo vidaus ir išorės energijos šaltinių tiekėjų. Klientams tai užtikrina ilgalaikį stabilumą ir prognozuojamas energijos kainas bei suteikia didžiausią finansinę naudą.

Studying the Diglib App (3)

Mūsų komanda

73276030_917424788639708_1513032011042783232_o

Inregnum veiklą vysto pasitelkiant energetikos rinkos ekspertus bei skaitmeninių technologijų profesionalus, siekiant sujungti įvairialypę patirtį kuriant inovatyvius, į kliento poreikius orientuotus sprendimus suteikiant aukščiausios kokybės paslaugas – klientas gauna visą reikiamą pagalbą visą produkto gyvavimo laikotarpiu.

Inregnum prisideda prie įvairių socialinių akcijų, renginių bei konkursų, remia pilietiškumo skatinimą Lietuvoje, o nuo 2019 m. birželio mėnesio pasirašė susitarimą su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo, kuriuo siekiama energetinio efektyvumo didinimo Europos Sąjungoje ir vartotojų energetinio sąmoningumo.

Mūsų vertybės

Atsakomybė

Prisidedame prie energijos taupymo ir efektyvaus vartojimo konsultavimo, vadovaujamės pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais.

Komanda

Komandinis darbas ir bendradarbiavimas bei ilgalaikė partnerystė yra mūsų santykių pagrindas. Siekiame, kad Inregnum šeimoje kiekvienas jaustųsi saugiai ir užtikrintai.

Skaidrumas

Bendrovės politika – antikorupcinė, paremta etikos kodeksu ir korupcijos prevencijos procedūromis: informacijos sklaida, atvirumu ir viešumu, kad priimami sprendimai būtų pagrįsti, o esant poreikiui – racionaliai motyvuoti.

Mūsų misija

Nepriklausoma energija – visiems vartotojams (1)

Atsakomybė

Mūsų ideologija paremta savanorišku įtraukimu į socialinius ir aplinkosaugos klausimus, vadovaujamės pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais. Prisidedame prie energijos taupymo ir efektyvaus vartojimo konsultavimo.

Komanda

Komandinis darbas ir bendradarbiavimas yra priešakyje prieš priimant bet kokį sprendimą. Mūsų darbas paremtas diskusijomis ir žinių pasidalijimu tiek įmonės viduje, tiek ir su klientais.

Skaidrumas

Bendrovės politika – antikorupcinė, paremta etikos kodeksu ir korupcijos prevencijos procedūromis: Informacijos sklaida, atvirumu ir viešumu, kad priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iškilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti.

Tarptautinio verslo patirtis

Vedini tarptautinio verslo patirties, mes siūlome Jums aukščiausios kokybės paslaugas, kurias užtikrina kompetentingo personalo patirtis energetikos srityje ir puikus elektros energijos bei gamtinių dujų prekybos išmanymas. Esame energija Jūsų verslui.

Inregnum – energija Jūsų verslo augimui už konkurencingą kainą be rūpesčių.